Pránická energie

Pránická energie se soustředí na celé lidské tělo, skze ni vnímáme člověka jako celistvou bytost. Je toho mezi nebem a zemí ještě mnoho co nevíme, mnoho co nevidíme, čemu nerozumíme. Vnímání sebe sama z duchovního i živočišného principu nám odhaluje nástroje na naší cestě k Duši, ke Zdraví a harmonii v našem životě. 

Na naší cestě životem bychom neměli opomíjet naši viditelnou fyzickou část a na neviditelné energetické tělo (aura člověka ).

Prána neboli vitální energie, udržuje naše tělo na živu.

Pokud prána chybí nebo naopak na našem bioplazmatickém tělo ulpívá nakažená prána přichází fyzické potíže.

Doplněním pránické energie a odstraněním "nakažené" prány dochází k úplnému odeznění či zmírnění našich potíží. 

Pomocí pránické energie dokážeme rozeznat a diagnostikovat problémy na těle i duši. Mnohdy se naše nepohoda projevuje způsobem, který odvádí pozornost od prvotní přičiny potíží, skze naše astrální tělo jsme schopni je najít a i odstranit, pokud je tak v souladu....priapdne  získáme pochopení, porozumění a nástroje jak s potíží pracovat dál, ať už s pomocí samostatné práce na sobě, pomocí energie, bylin, či lékařů.... 

 

Léčení energií a západní medicína

Náš život je o hledání SOULADU, o bytí v souladu sám se sebou, o bytí v souladu s bližními, o bytí v souladu s Matkou Zemí, o bytí v souladu s Vesmírem.....

SOULAD platí i v tomto případě.
Já to cítím tak, že není čas oddělovat lékařskou vědu od přírodního léčení. Jsme tu spolu, měli bychom si pomáhat, není moudré zavrhovat "to" čemu nerozumíme. Každý ať jde cestou tou, která rezonuje s jeho Duší.

Za mě
Je čas zkusit vše propojit. Najít soulad, vzájemné pochopení, komunikaci. 

Moc si přeji, abychom se přestali soudit a hodnotit navzájem a naopak hledali a nalézali zdraví spolu. 

Je čas, abychom si pomohli, samozrejme pokud o pomoc  stojime, bez nas o nas to nefunguje...z meho pohledu, potřebujeme pomoci, abychom získali nové perspektivy, nové možnosti, nové cesty z iluze nemoci, nové cesty ke zdraví a k nám samým.

Proč popírat co je zjevné....proč popírat náš vývoj, to kým jsme? Mojí podstatu? Jde o peníze, o moc....ať z jedné či druhé strany... je v čele pouze lidská hloupost schovaná za pláštěm polopravd?,...nejspíš se naše chování dá takto omluvit, otázka je proč bychom tak měli žít? 

Málo z nás je připraveno odevzdat se SOBĚ a zázračným uzdravením. Máme v sobě mále víry a málo přijetí, odevzdání se. Proto v našich životech má své místo i klasická medicína. Lékařská věda jako taková je darem. Je naprosto fascinující a obdivuhodné co moderní medicína všechno ví a pomocí lékařů dokáže. Většina z nás v akutním případě ráda sáhne po jejich pomoci, nač ji tedy soudit. Lékaři, zdravotní personál jsou lidé, mají stejné slabosti jako my,  většina z nich se snaží pomoc, nástroji, který jim jsou systémově umožněny. Systém vytváříme my všichni, né oni. Zaroven nejsou polobohy a nelze na ne prenest zodpovednost za nase rozhodnuti a nase zdravi...(.na co si stezujeme? Moc farmaprůmyslu a silu, kterou ovládá zdravotní systém, potravinářský, hnojírenský aj. průmysl jsme mu dali sami.) 

 Změnime  naše očekávání po jednotlivých krocích?

Přírodní medicína, léčení pomocí energie, schopnost samouzdravování je naší přirozeností, tedy tím největším darem, jelikož ale k naší přirozenosti teprve hledáme cestu, někdy potřebujeme vypomoci jiným způsobem - skrze druhého člověka, bylinkami, stravou. Proč bychom tedy měli soudit, cenzurovat a snažit se zahnat naši připrozenost do kouta. Proč bychom měli zavrhovat tisíce let zkušeností, poznání i obětí, protože jsme na jiné úrovni vnímání než-li je druhý?...Pokud chceme důkazy proč si je v demokracii nedovolujeme získat? Bylinky, pracování s energetickým polem, motlidba,atd...to jsou tisíci lety ověřené zkušenost všemi národy,...proč tím tedy opovrhovat, protože nejsou udělané laboratovní vzorky na 100 či 1000 lidí?  Pravda je, že mnohdy jsou, akorát se o nich nemluví,..jsou písemné záznami znalostí bylin staré tisíce let, a bylo bych jich více, kdyby neustále neprocházeli cenzurou...

Nebojkotujme jedno nebo druhé, protože to nevypovídá o naší inteligenci, ale naopak o lidské hlouposti. Buďme vděční za to jaké máme možnosti najít cestu ke zdravému životu. Zdraví je podle Světové zdravotnické organizace definováno jako stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení. Máme spoustu možností jak tohoto stavu docílit, máme také spoustu možnosti, jak se tohoto stavu vzdát.

Nezavhrujme metody, jak se vrátit zpět do svého života zdraví a podle intuice vybírejme tu se kterou jsme v souladu.

Nebudme naivni...

Nepomáhá-li zcela západní léčba, doplním jí alternativní léčbou.

Nepomáhá-li zcela alternativní léčba, doplním jí západní medicínou.

Nechci jít cestou západní medicíny, nejdu po ní. 

Nechci jít cestou alternativní medicíny, nejdu po ní.

Chapejme...
Nesuďme,..

Vše je v pořádku, pokud to tak cítíme. Otevřeme se všem možnostem a jednejme podle intuice.

Nečekejme  vsak, ze někdo něco udela za nas...my nejsme obeti zivota, jsme tvurci..

Zdraví je rovnováze, mentální, psychické,...o  harmonii mezi našimi vnitřními orgány. Pomocí energie, jasnovnímání, dokážeme najít přičinu potíží, ať je to na úrovni současné, karmické, můžeme vidět v jakém čase problém vznikl a proč, vidíme souvislosti a vztahy k jednotlivým orgánům, tím můžeme situaci uzdravit již samotným uvědoměním, nebo můžeme nastavit vhodné změny v živote, v podobě mentální práce, stravy, bylinek....jelikož na astrálním těle jsem schopni změny vidět dříve nežli jsou projeveny, můžeme předejít problémům dříve nežli nám je dá najevo psychické rozpoleční či fyzické tělo,... tim že víte, kde je problém, který se tváří být někde jinde, můžete např. požádát lékaře o vyšetření a on nastaví vhodnou léčbu....muzeme cinit...

 Pro někoho je rychlejší cesta k uzdravení skrze alternativní medicínu, u někoho skrze západní medicínu, u někoho o praci na sobě skze obě cesty. Já osobně se setkávám s lidmi, kteří mají, měli, vážné či méně vážné zdravotní potíže, a ze zkušenosti vím, že navrátit se ke zdraví, se dá téměř při jakékoliv diagnoze, pokud je to naše cesta a jsme ochotni činit v lásce k sobě. Zalezi na nas...

Lékaře či léčitele vybírejme podle svého vnitřního vedení. Pokud se nám na něm „něco nezdá“ jděme k jinému, možnosti tu jsou. Nevzdávejme se při prvním nepochopení či odmítnutí....Nejde tu o nic menšího než je naše zdraví. Lékař, který se na mě ani nepodívá, nezeptá se, jak se cítím a hned napíše recept nebude to pravé ořechové. Léčitel, který  mi tlačí do hlavy něco s čím nejsem ve vnitřním souladu a pak rychle zinkasuje peníze, také nebude to pravé ořechové.

Nesuďme druhého za jeho rozhodnutí. Nesuďme druhé za to, jaký způsob návratu ke svému zdraví si zvolí. Nesuďme, když nerozumíme, respektujme, učme se jeden od druheho, poznávejme, buďme moudří! 


Nehledejme rychlá řešení, ale hledejme pochopení. Nepřehazujme odpovědnost na druhé. Nedělejme z objektivní pravdy jedinou pravdu. Nikdy za nás nemůže rozhodnout, i když to tak často vypadá. 

Nemoc je nositelem informace, je to signál těla, není v našem životě náhodou…snažme se jí pochopit a změnit to, co jí do našeho života přineslo. Pokud však pochopení přichází pomalu a my potřebujeme pomoc, nechme si pomoci.  Jako lidstvo jsme došli tak daleko, jako došel poslední jeden z nás. Prohlédněme závojem iluzí a pojďme kupředu spolu.


Důležitá je víra a přijetí, čím více budeme věřit v sebe a v život, čím více budu věřit svému tělu a budu podle něho i žít - to znamená jíst, pít, spát, relaxovat, sportovat, Myslet, chovat se, vnímat, přijímat, atd., , tím zdravější budu.