Čas

09.06.2016 14:41

"Vytvořili jsme čas, aby se nad námi jal kontroly. Úžasná záležitost, protože čas vlastně neexistuje, je neuchopitelný a tím pádem ho nikdo nemá."