Lečení energií a západní medicína

Náš život je o hledání SOULADU, o bytí v souladu sám se sebou, o bytí v souladu s bližními, o bytí v souladu s Matkou Zemí, o bytí v souladu s Vesmírem.....
SOULAD platí i v tomto případě.
Já to cítím tak, že není čas oddělovat lékařskou vědu od přírodního léčení.


Naopak.
Je čas zkusit vše propojit. Najít soulad.

Moc si přeji, abychom si přestali podrážet nohy navzájem a naopak si pomohli.

Je čas, abychom si pomohli. My si totiž potřebujeme pomoci.

Proč popírat co je zjevné....? Jde o peníze, o moc....nebo je v čele pouze lidská hloupost schovaná za pláštěm inteligentních polopravd, nejspíš se naše chování dá takto omluvit, otázka je proč bychom tak měli žít?

Málo z nás je připraveno odevzdat se ZÁZRAKŮM a zázračným uzdravením. Máme v sobě mále víry a málo odevzdání se. Proto v našich životech má své místo i klasická medicína. Lékařská věda jako taková je darem. Je naprosto fascinující a obdivuhodné co moderní medicína všechno ví a pomocí lékařů dokáže.

Přírodní medicína, léčení pomocí energie, schopnost samouzdravování je naší přirozeností, tedy tím největším darem, jelikož ale k naší přirozenosti teprve hledáme cestu, někdy potřebujeme vypomoci jiným způsobem.

Nebojkotujme jedno nebo druhé, protože to nevypovídá o naší inteligenci, ale naopak o lidské hlouposti. Buďme vděční za to jaké máme možnosti najít cestu ke zdravému životu. Zdraví je podle Světové zdravotnické organizace definováno jako stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení. Máme spoustu možností jak tohoto stavu docílit, máme také spoustu možnosti, jak se tohoto stavu vzdát.

Nezavhrujme metody, jak vrátit zpět do svého života zdraví a podle intuice vybírejme tu se kterou jsme v souladu.

Nepomáhá-li zcela západní léčba, doplním jí alternativní léčbou.

Nepomáhá-li zcela alternativní léčba, doplním jí západní medicínou.


Vše je v pořádku, pokud to tak cítíme. Otevřeme se všem možnostem a jednejme podle intuice.


Lékaře či léčitele vybírejme podle svého vnitřního vedení. Pokud se nám na něm „něco nezdá“ jděme k jinému, možnosti tu jsou. Nevzdávejme se při prvním nepochopení či odmítnutí....Nejde tu o nic menšího než je naše zdraví. Lékař, který se na mě ani nepodívá, nezeptá se, jak se cítím a hned napíše recept nebude to pravé ořechové. Léčitel, který  mi tlačí do hlavy něco s čím nejsem ve vnitřním souladu a pak rychle zinkasuje peníze, také nebude to pravé ořechové.


Nehledejme rychlá řešení, ale hledejme pochopení.

Nemoc je nositelem informace, je to signál těla, není v našem životě náhodou…snažme se jí pochopit a změnit to, co jí do našeho života přineslo. Pokud však pochopení přichází pomalu a my potřebujeme pomoc, nechme si pomoci.  Jako lidstvo jsme došli tak daleko, jako došel poslední jeden z nás. Prohlédněme závojem iluzí a pojďme kupředu spolu.


Důležitá je víra, čím více budeme věřit v sebe a v život, čím více budu věřit svému tělu a budu podle něho i žít - to znamená jíst, pít, spát, relaxovat, sportovat, ale i myslet, chovat se atd., tím méně budeme potřebovat léčitele či lékaře. Čím více bude vytvářet činnosti, které mi dělají radost, tím zdravější budu.