Lečení energií a západní medicína, buďme moudří

Náš život je o hledání SOULADU, o bytí v souladu sám se sebou, o bytí v souladu s bližními, o bytí v souladu s Matkou Zemí, o bytí v souladu s Vesmírem.....
SOULAD platí i v tomto případě.
Já to cítím tak, že není čas oddělovat lékařskou vědu od přírodního léčení. Jsme tu spolu, měli bychom si pomáhat, není moudré zavrhovat "to" čemu nerozumíme. Každý ať jde cestou tou, která rezonuje s jeho Duší.

Za mě
Je čas zkusit vše propojit. Najít soulad, vzájemné pochopení, komunikaci. 

Moc si přeji, abychom se přestali soudit a hodnotit navzájem a naopak hledali a nalézali zdraví spolu. 

Je čas, abychom si pomohli. My si totiž potřebujeme pomoci, abychom získali nové perspektivy, nové možnosti, nové cesty z iluze nemoci, nové cesty ke zdraví a k nám samým.

Proč popírat co je zjevné....proč popírat náš vývoj, to kým jsme? Mojí podstatu? Jde o peníze, o moc....ať z jedné či druhé strany... je v čele pouze lidská hloupost schovaná za pláštěm polopravd?,...nejspíš se naše chování dá takto omluvit, otázka je proč bychom tak měli žít? 

Málo z nás je připraveno odevzdat se SOBĚ a zázračným uzdravením. Máme v sobě mále víry a málo přijetí, odevzdání se. Proto v našich životech má své místo i klasická medicína. Lékařská věda jako taková je darem. Je naprosto fascinující a obdivuhodné co moderní medicína všechno ví a pomocí lékařů dokáže. Většina z nás v akutním případě ráda sáhne po jejich pomoci, nač ji tedy soudit. Lékaři, zdravotní personál jsou lidé, mají stejné slabosti jako mi sami, většina z nich se snaží pomoc, nástroji, který jim jsou systémově umožněny. Systém vytváříme my všichni, né oni. Moc farmaprůmyslu a silu, kterou ovládá zdravotní systém, potravinářský, hnojírenský aj. průmysl jsme mu dali sami. Změňme tedy naše očekávání po jednotlivých krocích.

Přírodní medicína, léčení pomocí energie, schopnost samouzdravování je naší přirozeností, tedy tím největším darem, jelikož ale k naší přirozenosti teprve hledáme cestu, někdy potřebujeme vypomoci jiným způsobem - skrze druhého člověka, bylinkami, stravou. Proč bychom tedy měli soudit, cenzurovat a snažit se zahnat naši připrozenost do kouta. Proč bychom měli zavrhovat tisíce let zkušeností, poznání i obětí, protože jsme na jiné úrovni vnímání než-li je druhý?...Pokud chceme důkazy proč si je v demokracii nedovolujeme získat? Bylinky, pracování s energetickým polem, motlidba,atd...to jsou tisíci lety ověřené zkušenost všemi národy,...proč tím tedy opovrhovat, protože nejsou udělané laboratovní vzorky na 100 či 1000 lidí?  Pravda je, že mnohdy jsou, akorát se o nich nemluví,..jsou písemné záznami znalostí bylin staré tisíce let, a bylo bych jich více, kdyby neustále neprocházeli cenzurou...

Nebojkotujme jedno nebo druhé, protože to nevypovídá o naší inteligenci, ale naopak o lidské hlouposti. Buďme vděční za to jaké máme možnosti najít cestu ke zdravému životu. Zdraví je podle Světové zdravotnické organizace definováno jako stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení. Máme spoustu možností jak tohoto stavu docílit, máme také spoustu možnosti, jak se tohoto stavu vzdát.

Nezavhrujme metody, jak se vrátit zpět do svého života zdraví a podle intuice vybírejme tu se kterou jsme v souladu.

Nepomáhá-li zcela západní léčba, doplním jí alternativní léčbou.

Nepomáhá-li zcela alternativní léčba, doplním jí západní medicínou.

Nechci jít cestou západní medicíny, nejdu po ní. 

Nechci jít cestou alternativní medicíny, nejdu po ní.
Nesuďme,..

Vše je v pořádku, pokud to tak cítíme. Otevřeme se všem možnostem a jednejme podle intuice.

Zdraví je rovnováze, mentální, psychické,...o  harmonii mezi našimi vnitřními orgány. Pomocí energie, jasnovnímání, dokážeme najít přičinu potíží, ať je to na úrovni současné, karmické, můžeme vidět v jakém čase problém vznikl a proč, vidíme souvislosti a vztahy k jednotlivým orgánům, tím můžeme situaci uzdravit již samotným uvědoměním, nebo můžeme nastavit vhodné změny v živote, v podobě mentální práce, stravy, bylinek....jelikož na astrálním těle jsem schopni změny vidět dříve nežli se projeví, můžeme předejít problémům dříve, tim že víte, kde je problém, který se tváří být někde jinde a můžete např. požádát lékaře o vyšetření a on nastaví vhodnou léčbu....případně se domluvíte na zákroku. Pro někoho je rychlejší cesta k uzdravení skrze alternativní medicínu, u někoho skrze západní medicínu, u někoho o praci na sobě skze obě cesty. Já osobně se setkávám s lidmi, kteří mají, měli, vážné či méně vážné zdravotní potíže, a ze zkušenosti vím, že navrátit se ke zdraví, se dá téměř při jakékoliv diagnóze, pokud je to naše cesta a jsme ochotni činit v lásce k sobě. 

Lékaře či léčitele vybírejme podle svého vnitřního vedení. Pokud se nám na něm „něco nezdá“ jděme k jinému, možnosti tu jsou. Nevzdávejme se při prvním nepochopení či odmítnutí....Nejde tu o nic menšího než je naše zdraví. Lékař, který se na mě ani nepodívá, nezeptá se, jak se cítím a hned napíše recept nebude to pravé ořechové. Léčitel, který  mi tlačí do hlavy něco s čím nejsem ve vnitřním souladu a pak rychle zinkasuje peníze, také nebude to pravé ořechové.

Nesuďme druhého za jeho rozhodnutí. Nesuďme druhé za to, jaký způsob návratu ke svému zdraví si zvolí. Nesuďme, když nerozumíme, respektujme, učme se, poznávejme, buďme moudří! 


Nehledejme rychlá řešení, ale hledejme pochopení. Nepřehazujme odpovědnost na druhé. Nedělejme z objektivní pravdy jedinou pravdu. Nikdy za nás nemůže rozhodnout, i když to tak často vypadá. 

Nemoc je nositelem informace, je to signál těla, není v našem životě náhodou…snažme se jí pochopit a změnit to, co jí do našeho života přineslo. Pokud však pochopení přichází pomalu a my potřebujeme pomoc, nechme si pomoci.  Jako lidstvo jsme došli tak daleko, jako došel poslední jeden z nás. Prohlédněme závojem iluzí a pojďme kupředu spolu.


Důležitá je víra a přijetí, čím více budeme věřit v sebe a v život, čím více budu věřit svému tělu a budu podle něho i žít - to znamená jíst, pít, spát, relaxovat, sportovat, Myslet, chovat se, vnímat, přijímat, atd., , tím zdravější budu.

 

Cestou Vážky

Palackého 340

388 01 Blatná
tel. 725 059 676

vyziva.hruskova@centrum.cz
Vytvořeno službou Webnode