Poselství Archanděla Michaela

Poselství od Archanděla Michaela

„Kolektivní vědomí se mění tak, jak se mění myšlenka jedince.“