Shamballa a náboženství

Shamballa a náboženství

Myslím, že je na tomto místě důležité objasnit vztah Shambally a náboženství.
Působení Shambally není vázané žádným náboženstvím, je tedy jedno jaké náboženství vyznáváte či zda náboženství vůbec uznáváte. Já osobně nevyznávám žádné náboženství. Myslím, že v oblasti víry není nutné určovat přísná pravidla a hrozit si trestajícím Bohem. 

Tímto ovšem neznehodnocuji žádné náboženství, protože pro mnohé z nás je to cesta, a to cesta správná, pokud je ve zdravém rozumu a v souladu s intuicí. 

V každém náboženství je spousta pravd a najdeme zde mnoho pěkných myšlenek, které otevírají nové úhly pohledu a poskytují prostor k nalezení sama sebe. Ne náhodou se v základních věcech většina náboženství shoduje. Tím chci říci, že náboženství může být dobrou pomůckou na cestě sama k sobě, ale neměli bychom zapomínat na svou intuici a přijímat za své jen to co je nám přirozené.

 Někdy máme tendenci přijmout od autority, tou může být i náboženství jako instituce sama, i to, s čím nejsme vnitřně spjati, … samozřejmě některé informace, které se k nám dostanou, je nutné zpracovat na úrovni ega a pak je teprve možné je přijmout za své, protože musíme k danému poznání dozrát, ale měli bychom dozrát přirozeně, ne násilně …


Energie Shambally je čistá láskyplná a nesmírně moudrá energie, neposuzuje a nedsuzuje…tím chci znovu říci, že je úplně jedno, jakého vyznání jsme, Shamballa vždy zasáhne do našeho života tím nejvhodnějším způsobem, vždy záleží jen na nás…