Svobodná vůle

"Po generace jsme žili v otroctví systému, někdo jiný kontroloval naše kroky, řídil naše činy. Teď je doba, kdy jsme dostali více svobody proto, abychom s ní neuměli pracovat. Máme daleko větší volnost, možnosti, než generace před námi. Neumíme však s podstatou bytí, tedy se svobodnou vůlí člověka, pracovat, tak se jí zdáváme ve prospěch druhých. Co si budeme povídat, nechat se řídit, je mnohdy daleko snazší, než uřídit sám sebe, protože to už musím vědět, kam vlastně jedu."