Shamballa

Láskyplné energie jako je například Shamballa jsou nádherná energie, která pomáhájí při odbourávání stresů, rozpouštění bloků a zkvalitnění našeho života ve všech oblastech. Shamballa jako taková je v podstatě kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, pochopení, že vše je propojeno se vším a to na všech úrovních, včetně nás samotných. Léčivá energie nám pomáhá, abychom si snáze uvědomili, kdo jsme a kým se stát chceme...

Asi Vás napadá: "To je sice pěkné, ale jak tomu mám rozumět?"

Shamballa a jiné energie jako je například Dimenze Ježíš Krista.., nám pomáhají uvědomit si sama sebe.

Pokud dlouhodobě nedochází k uspokojování našich Vyšších tužeb, začneme emocionálně a následně fyzicky strádat. To se může projevit například změnami nálad, nespokojeností, vnitřní prázdnotou, konflikty, pocity stresu, nutkavými potřebami až závislostmi (přejídání, alkohol,...), nízkou sebeúctou, sebevědomím, únavou až nemocí těla.

A abychom se úplně neztratili pod tímto tlakem, který sami na sebe vyvíjíme a který na nás vyvíjí okolí, potřebujeme občas pomoci. A právě proto nám byla dána Shamballa a další léčivé energie. Otevírají nám cestu k uvědomění si sebe sama, své mysli a svého těla. Naše myšlenky, chování, očekávání vytváří náš život. Pravidelná práce s energií nám pomáhá pochopit sílu našeho myšlení a tím najít cestu k sobě, uzdravit všechny nerovnováhy v našem životě, naše vztahy, naše těla. Energie vždy zasáhne láskyplným způsobem, tak jak je to pro nás nejvhodnější.

Vnáší do našeho života zdraví, klid a harmonii. Ukazuje a otevírá nám cestu, ale je jen na nás zda se po ní rozhodneme jít nebo ji ignorovat.

Pomocí Shambally se tedy dají rešit energetické bloky, karmické zátěže, různé "stresy", strachy a problémy fyzického těla.........

 

Shamballa a náboženství

Shamballa a náboženství

Shamballa a náboženství Myslím, že je na tomto místě důležité objasnit vztah Shambally a náboženství. Působení Shambally není vázané žádným náboženstvím, je tedy jedno jaké náboženství vyznáváte či zda náboženství vůbec uznáváte. Já osobně nevyznávám žádné náboženství. Myslím, že v oblasti...
Celý článek

Shamballa a Já

Shamballa a Já

Shamballa a já.... Už ani přesně nevím, kdo nebo co, mě dovedlo k informacím o existenci této krásné energie, ale jsem vděčná Vesmíru, že se stala součástí mého života. Jak jsem již zmínila, jsem a vždy jsem byla zaměřená spíše humanitním směrem, čím dál více si uvědomuji, že jsme se nějak...
Celý článek