Strach

Svoboda je radost, je tvořivou energií, je chutí do života a je jeho výsledkem.

Více zde: https://www.cestouvazky.cz/news/strach/

 

Celý text